پروژه طراحی تز

Tez designing project

طراحی کاتالوگ، لیبل، کارت ویزیت

دیزاین مینیمال و مدرن به همراه استفاده از رنگ های روشن از نکاتی بود که در این پروژه برای ما اهمیت داشت.

طراحی بروشور تز


مدیر هنری: ایمان اشرف
طراح گرافیک: زهرا شهماری
تولید شده در ذِن اَدز
زمستان 98

طراحی کارت ویزیت تز
طراحی کارت ویزیت تز
طراحی بروشور تز
طراحی بروشور تز
طراحی لیبل تز
طراحی لیبل تز
طراحی کارت ویزیت تز
طراحی کارت ویزیت تز
طراحی لیبل تز

از خودت بگو

تماس با ما