پروژه طراحی کاتالوگ چابک

Chapok catalogue designing project

طراحی کاتالوگ

در طراحی این کاتالوگ با توجه به عناوین و کلمات کلیدی به تصویرسازی مرتبط پرداختیم. (طرح‌ها به کار گرفته نشدند.)


مدیر هنری: کیامهر محسن‌پور
طراح گرافیک: ایمان اشرف
تولید شده در ذِن اَدز و استودیو کیامهر
زمستان 98

طراحی کاتالوگ چابک
طراحی تایپوگرافی کاتالوگ چابک
تصویرسازی کاتالوگ چابک
طراحی تایپوگرافی کاتالوگ چابک
تصویرسازی کاتالوگ چابک

از خودت بگو

تماس با ما